Condensation and frost formation simulation in cross-flow plate heat exchanger for ventilation systems.

Друк
AddThis Social Bookmark Button

І.О.Суходуб, С.О.Нагорна, керівник: В.І.Дешко

В статті розглянуті питання математичного моделювання процесів конденсації водяної пари та заморожування в перехресноплинному теплообміннику Lossnay систем вентиляції. Результати моделювання представлені у вигляді розподілу температури пластини, залежності критичної відносної вологості в приміщенні від температури зовнішнього повітря.

Завантажити