СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУРОШНЕКОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Друк
AddThis Social Bookmark Button

Закладний О. М. к.т.н.,доц., Прядко С. Л. ст. викл., Смоляр В.Г. асист|ст.|,Оборонов Т.Ю студент.

Україна має в своєму розпорядженні величезні запаси вугілля. Поклади до глибини 1500 м оцінюються в 117,3 млрд. т, проте 70-80 % запасів вугілля знаходиться в тонких (до 1,2 м) і дуже тонких (менше 0,8 м) пластах. Проблема виїмки тонких і дуже тонких пластів до теперішнього часу залишається невирішеною.

Завантажити