ДІАГНОСТУВАННЯ І КОНТРОЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ

Друк
AddThis Social Bookmark Button

О.М. Закладний, к.т.н., доц., О.О. Закладний, А.Ю. Оборонов, Т.Ю. Оборонов.

При серійному і масовому виробництві електродвигунів звичайним є прагнення максимально автоматизувати виробничий процес, який включає і етап випробування електричних машин. Дослідження показали, що трудомісткість контрольних операцій складає до 13% трудомісткості виготовлення електродвигунів. Середні норми часу на проведення приймально-здавальних годин електричної машини середньої потужності складає 3...35 год. (для різних типів машин).  

 

Завантажити