Науково-технічна конференція "ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА" - 2009

Друк
AddThis Social Bookmark Button

 Друкується за рішенням організаційного комітету науково-технічній конференції «Енергетика. Екологія. Людина»

Протокол No 7від 25.05.2009 року

Організаційний комітет:

Згуровський М.З., академік НАН України, ректор НТУУ “КПІ”;

Праховник А.В., д.т. н., проф., директор ІЕЕ;

Денисюк С.П., д. т. н., проф.;

Дешко В.І., д. т. н., проф.;

Кравець В.Г., д. т. н., проф.;

Левченко О.Г., д. т. н., проф.;

Шевчук С.П., д. т. н., проф.;

Закладний О.М., к. т. н., доц.;

Іншеков Є.М., к. т. н., доц.;

Крючков А.І., к. т. н., проф.;

Прокопенко В.В., к. т. н., проф.;

Розен В.П., к. т. н., проф.;

Шатан О.О., Дерев’янко Д.Г., Войтенко А.С. магістранти.

Відповідальний секретар: Закладний О.О.