ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

Друк
AddThis Social Bookmark Button

В.О. Сплавська, керівник: Г.Г. Фаренюк

За матеріалами науково-технічних публікацій та європейських нормативних
документів проведено огляд методик енергетичного оцінювання будівель. Наведено загальні
межі для оцінювання загального енергоспоживання будівлі, а також алгоритм розрахунку
енергетичних оцінок, виражених через первинну енергію та викиди CO2 відповідно до основних
положень європейських нормативних документів.
Завантажити