МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА КОЛИВАНЬ

Друк
AddThis Social Bookmark Button
М.П. Калюш, науковий керівник доц. В.М.Сліденко 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут 
енергозбереження та енергоменеджменту, м. Київ, Україна
У статті представлена математична модель для розрахунку дії затопленого
струменя робочої рідини на обсадну колону за допомогою оболонки SolidWorks. Встановлена
закономірність розподілу швидкості та тиску на виході затопленого струменя зі щілин
резонатора.
Завантажити